Misyonumuz

2016-05-29 HAKKINDA MISYONUMUZ

Biliş Anaokulu ; din , dil , ırk ve diğer herhangi bir ayrım yapmadan 3-6 yaş arasındaki tüm çocuklara erken çocukluk dönemi eğitimini sağlar.

Her şey çocuk için ve çocuk yararına temellendirilmiştir. Müfredat çocuğun sosyal , duygusal , fiziksel , bilişsel ve yaratıcılık alanlarına birlikte ele alacak biçimde tüm gelişim alanlarını zenginleştirmek üzere , çocuğun öğrenme etkinliklerinde insiyatifini kullanması – bir birey olarak değerlendirilmesi üzerine planlanmıştır.

Biliş Anaokulu ; erken çocukluk dönemi çocuk gelişimi – eğitimi ve erken çocukluk dönem eğitimi alanında uzman kadro ile desteklenmesi, aile ve toplumun diğer organlarının ( özel kuruluşlar , üniversitenin ilgili bölümleri, resmi kurumlar ) işbirlikli katılımını amaçlamıştır.